XARXA - ALIADES
ACER - ASSOCIACIÓ

Fauna protegida

A continuació es descriuen a grans trets les característiques i biologia de les principals espècies de fauna salvatge protegida que habita ambients urbans i que té en entorns humanitzats la major part d’efectius de les seves poblacions. S’esmenta també quin és el període reproductor per a cada espècie, entès aquest com el període comprès entre l’inici de la construcció o reparació del niu fins que els polls volanders i els adults l’abandonen; cal tenir present que el període reproductor no és només la fase d’incubació dels ous o d’alimentació de les cries.

Oreneta vulgar
(Hirundo rustica)

Taca vermella a la gola i al front
Cua llarga i forcada
Nius de fang i herbes o palla en forma de barca
Cria de forma aïllada.
Més comuna en pobles

Període reproductor. La seva arribada comença a mitjan març, augmenta durant l’abril i finalitza al maig. L’oreneta vulgar sol fer dues postes, i en alguna ocasió fins i tot tres. Si la climatologia és favorable, a finals d’abril pot haver-hi algun niu amb la posta completa, tot i que és més freqüent durant el maig. Algunes postes es fan també durant el juny, produïdes essencialment pels individus que han arribat tard a la migració. Al juliol, o algunes vegades abans, té lloc una segona posta. El període reproductiu sol acabar a es pot estendre fins a la primera quinzena de setembre. Marxen al setembre.En general el període reproductor comprèn des de començaments d’abril fins a mitjan setembre.

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)


Tot el dessota blanc i carpó (base de la cua) també blanc.
Nius tancats amb una petita obertura, fets amb boletes de fang i saliva.
Viu en colònies, sota ràfecs o balcons.

Període reproductor. Comença a arribar cap a la segona quinzena de març, però el flux migratori principal arriba al mes d’abril i es perllonga fins a la meitat de maig. La major part de les postes es fan cap a finals de maig i més freqüentment a primers de juny. No és estrany que dins una mateixa colònia alguns nius s’avancin o retardin, i que, mentre que algunes parelles comencen la posta, d’altres ja tinguin polls. També solen fer una segona posta, durant el juliol o l’agost. De vegades, les niuades s’endarrereixen molt, amb polls a punt de sortir del niu durant la primera quinzena de setembre. Marxen al setembre.

Falciot negre
(Apus apus)

•Tot negre, amb una taca clara a la gola.
•Ales molt grans i potes molt petites.
•Vol molt ràpid (200km/h!)
•Quan el poll fa el primer vol és per a no tornar més al niu i pot mantenir-se volant de forma continuada 2 anys.
•Si cau a terra li resulta difícil tornar a volar.
•Si no tenen refugi, dormen i s’aparellen a l’aire.
•Possible regressió difícil de quantificar.
•Cria en forats dels edificis.

Període reproductor. Els primers individus de falciot negre arriben a començaments d’abril, i molt aviat apareix la major part de la població (abril i maig). La partida s’esdevé cap a finals de juliol o començaments d’agost, encara que alguns no se’n van fins a finals d’agost.

Falciot pàl·lid
(Apus pallidus)

El falciot pàl·lid cria de manera natural en penya-segats de tot tipus d’alçades, però, com altres espècies de la família (apòdids), s’ha adaptat molt bé a nidificar en edificacions i altres estructures fetes per l’home.
Aquesta espècie presenta una gran similitud amb el falciot negre. Tot i això a partir de mitjans de setembre és molt més fàcil identificar aquests ocells donada la seva tendència a realitzar una segona posta entre els mesos de juliol i octubre. Per aquest motiu marxen de les nostres latituds més tard que els falciots negres i, per tant, durant els mesos de setembre i octubre els falciots pàl·lids són majoria en els nostres cels.

Període reproductor. Els primers individus de falciot pàl·lid arriben a començaments de març i marxen a l’octubre. El període reproductor comença al maig, però poden fer una segona posta a partir de juliol.

Ballester
(Apus melba, Tachymarptis melba)

•Més gran que el falciot. Amb la panxa blanca.
•Cria en forats i escletxes dels edificis alts.
•Ales molt grans i potes molt petites. Bon escalador i molt bon volador.
•Té dormidors comunals
•Relativament recent colonitzador de ciutats (mitjan segle XX), en especial a les mitgeres de l’envà pluvial clàssic, amb una dependència molt forta d’aquestes estructures. A Catalunya es calcula que el 60% de la població d’aquesta espècie viu en aquestes edificacions a les ciutats.

Període reproductor. Els primers exemplars de ballester arriben la primera quinzena de març. Marxa més tard que el falciot negre, cap a la tercera setmana d’octubre, i alguns exemplars poden romandre fins a començaments de novembre. La posta té lloc des de la segona quinzena de maig fins a començaments de juny. Hi poden haver pollets als nius fins a finals d’agost o començaments de setembre, segons quan s’hagi fet la posta. Cal tenir en compte que l’ocupació del niu i dels dormidors es fa diàriament i fins que marxen cap a l’Àfrica.

Ratpenats
(Ordre Quiròpters, diverses espècies)

•Cria en forats i escletxes dels edificis, forats de ventilació i cavitats en general.
• Passen molt desapercebuts

Solen tenir refugis d’hivern diferents del indrets de cria
Diverses espècies, totes elles insectívores i protegides. A les ciutats predimonen les del gènere Pipistrellus.

Període reproductor. El període d’aparellament s’acaba quan els ratpenats entren en la seva letàrgia hivernal. Les femelles, un cop prenyades, interrompen l’embaràs per reprendre’l just després de l’hivern. Algunes espècies només són a les cases de maig a setembre (mentre crien i després marxen a hivernar a coves cap a l’octubre), d’altres hi poden romandre tot l’any. Tenen una cria. Fan guarderies per tenir cura de les cries.

  • Altres espècies presents en edificacions i entorns humanitzats, però que tenen bones poblacions en el medi natural són les següents:
  • Gralla (Corvus monedula) -  Comencen a criar a mitjan maig. Els polls surten normalment al juny i volen de finals de juny a mitjans de juliol.
  • Òliva (Tyto alba) - Es poden reproduir pràcticament en qualsevol època de l’any. El més normal és una o dues postes l’any.
  • Mussol comú (Athene noctua) -  Inicia la nidificació a finals de març i els polls ja han abandonat el niu al juliol.
  • Falcó pelegrí (Falco peregrinus) - Posta durant el mes de març. Primers vols des de començaments de maig fins a mitjan juny.
  • Xoriguer comú (Falco tinnunculus) - L’època de posta pot variar molt, però les primeres postes s’inicien al mes d’abril. Els darrers polls abandonen el niu al juliol.
  • Dragó rosat (Hemidactylus turcicus) 
  • Dragó comú (Tarentola mauritanica)

Mobirise website builder - Click now