XARXA - ALIADES
ACER - ASSOCIACIÓ

Actuacions 

Cada cas requereix d’una solució a mida, i en la qual cal implicar les persones afectades i/o promotores de les actuacions que afecten la fauna protegida.

L’objectiu d’aquest projecte és la implicació de la ciutadania en la cerca de les solucions a la pròpia situació i en l’execució de la mesura escollida, així com el finançament del sobrecost que impliquen aquestes mesures, i el posterior seguiment. En definitiva, conscienciar sobre la importància de conservar aquestes espècies tan beneficioses i necessàries, a més de protegides, i empoderar les persones, de col·lectius diversos, per trobar la millor manera de conviure-hi.

A tall d’exemple, alguna de les solucions consisteix en crear noves estructures que puguin suplir les que hagin estat afectades i/o eliminades, com els nius instal·lats en la mitgera, entre d'altres.

En els següents enllaços podeu consultar les actuacions realitzades.  

Fabra i Puig 371 (Barcelona) 2019-2020

S'ha portat a terme la restauració d'una façana amb una colònia de 40 ballesters (Apus melba)sota la supervisió de l'associació ACER-ALIADES.

Actuació Torres i Bages 45-47 (Barcelona) 2019.

Instal·lació de caixes-niu per ballester amb aïllament de suro realitzada pel rehabilitador amb l'assessorament de l'Associació ACER-ALIADES.

Es va rehabilitar la mitgera on estaven els ballesters i com a compensació es va realitzar aquesta actuació.

Actuació Passeig Fabra i Puig 380 (Barcelona) 2019.

Rehabilitació de façana assessorada per l'Associació ACER-ALIADES, s'han instal·lat 3 caixes-niu integrades a la façana per falciot negre.

Agrair la col·laboració dels veïns.

Built with Mobirise