Descripció del Projecte.

Diverses espècies de fauna protegida utilitzen les edificacions urbanes, en concret algunes estructures en particular, com ara ràfecs, cavitats, mitgeres, forats de ventilació, teulats. Les espècies lligades a aquests ambients estan en una situació cada vegada més difícil, doncs els edificis són cada vegada més estancs i les persones no sempre estan disposades a conviure-hi. Entre les espècies que utilitzen edificacions però tenen poblacions urbanes molt minoritàries respecte a les naturals, trobem falcons, xoriguers, òlibes, mussols, gralles... Però la situació és en especial delicada per a les espècies que tenen la major part dels efectius en entorns humanitzats, com ara les orenetes (comuna i cuablanca), falciots (negre i pàl·lid), el ballester i diverses espècies de ratpenats. Malgrat la normativa protegeix aquestes espècies i els seus llocs de nidificació i refugi, tant si és època de cria com si no, les persones i en especial les actuacions en els edificis no sempre compleixen la normativa en aquest sentit ni garanteixen la seva conservació. Cal destacar a més, la importància d’aquestes espècies, la majoria insectívores, en afavorir un entorn més saludable per a les persones, atès el control que exerceixen sobre diverses espècies d’insectes.


Per aquest motiu, és necessari aplicar solucions a les obres o conflictes que afectin colònies de cria d'aquestes espècies, habilitant nous espais o bé conservant les colònies existents, compatibilitzant-los amb les necessitats de les persones.


Per assolir aquest objectiu principal és imprescindible implicar i empoderar les veïnes i veïns, mitjançant la sensibilització, informació i formació, i sobretot en l’empoderament per a la cerca i aplicació de solucions, en el seguiment dels resultats assolits i l’avaluació dels efectes beneficiosos de les actuacions realitzades, tant per a la fauna protegida com per a les persones.

 

La majoria d'aquestes espècies són insectívores, i es mengem els insectes perjudicials que també viuen en els nostres jardins i horts, com les cotxinilles, el pugó, la mosca blanca... D'aquesta manera, podem acabar de manera natural amb les plagues sense la necessitat de recórrer a pesticides i altres productes contaminants.

 

 

 

Objectius.

1. Fomentar accions per a la protecció i conservació de la biodiversitat urbana, en especial de la fauna protegida que habita en les edificacions dels entorns urbans i rurals.

 

2. Donar a conèixer la importància de preservar les espècies de la fauna protegida del nostre entorn proper, així com divulgar la seva biologia i beneficis per a l’entorn i els ecosistemes, a més dels serveis ecosistèmics que realitzen.

 

3. Impulsar la cultura de la corresponsabilització ciutadana per a la millora ambiental mitjançant la implicació en la presa de decisions, cerca i aplicació de solucions, i seguiment i avaluació dels resultats assolits.