Ballester (Apus melba, Tachymarptis melba).

 

•Més gran que el falciot. Amb la panxa blanca.
•Cria en forats i escletxes dels edificis alts.
•Ales molt grans i potes molt petites. Bon escalador i molt bon volador.
•Té dormidors comunals
•Relativament recent colonitzador de ciutats (mitjan segle XX), en especial a les mitgeres de l’envà pluvial clàssic, amb una dependència molt forta d’aquestes estructures. A Catalunya es calcula que el 60% de la població d’aquesta espècie viu en aquestes edificacions a les ciutats.

 

Període reproductor. Els primers exemplars de ballester arriben la primera quinzena de març. Marxa més tard que el falciot negre, cap a la tercera setmana d’octubre, i alguns exemplars poden romandre fins a començaments de novembre. La posta té lloc des de la segona quinzena de maig fins a començaments de juny. Hi poden haver pollets als nius fins a finals d’agost o començaments de setembre, segons quan s’hagi fet la posta. Cal tenir en compte que l’ocupació del niu i dels dormidors es fa diàriament i fins que marxen cap a l’Àfrica.