Actuacions

Cada cas requereix d’una solució a mida, i en la qual cal implicar les persones afectades i/o promotores de les actuacions que afecten la fauna protegida.

L’objectiu d’aquest projecte és la implicació de la ciutadania en la cerca de les solucions a la pròpia situació i en l’execució de la mesura escollida, així com el finançament del sobrecost que impliquen aquestes mesures, i el posterior seguiment. En definitiva, conscienciar sobre la importància de conservar aquestes espècies tan beneficioses i necessàries, a més de protegides, i empoderar les persones, de col·lectius diversos, per trobar la millor manera de conviure-hi.

A tall d’exemple, alguna de les solucions consisteix en crear noves estructures que puguin suplir les que hagin estat afectades i/o eliminades, com els nius instal·lats en la mitgera, entre d'altres.

_______________________________________________________________________________

 

Actuació Fabra i Puig 357 |